Uudised ja teated

29.08.2016 Pärnu maakonna planeeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste ...  Loe edasi »

26.08.2016 Õppeaasta avaaktus Vändra Gümnaasiumis
25.08.2016 Tulge laupäeval 27.08.16 kell 13.00 staadionile omadele kaasa elama!
24.08.2016 ID-kaardi taotlust saab esitada 29.septembril 2016. A kell 10.00-11.00 Vändra Raamatukogus
24.08.2016 Doonorite päev

Statistika

Rahvaarv: 2233
Pindala: 3,2 km²
Koole: 1

Kalender