4.01.16

Vändra alevi omavalitsusorganid on Vändra Alevivolikogu, mis on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel valitud esinduskogu ja Vändra Alevivalitsus, mis on volikogu poolt kinnitatud täitevorgan.
 
Vändra Alevivolikogu ja Vändra Alevivalitsuse asukoht on:
Pärnu-Paide mnt 2
Vändra alev
87701 PÄRNUMAA
 

Volikogu koosseisu kuulub 13 liiget. Volikogu ülesannete täitmiseks on moodustatud viis alatist komisjoni: revisjonikomisjon, hariduskomisjon, majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning kultuuri- ja spordikomisjon.  Volikogu töö paremaks korraldamiseks ja mõnede küsimuste läbivaatamiseks ja arvamuse kujundamiseks nendes valdkondades, kus volikogu ei ole komisjoni moodustanud, on moodustatud volikogu eestseisus. Eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees, volikogu komisjonide esimehed, alevivanem või tema poolt määratud valitsuse liige ja alevisekretär. Volikogu tööd juhib volikogu esimees, volikogu komisjonide tööd juhivad ja korraldavad komisjonide esimehed.  Volikogu ja selle komisjonide tehniline teenindamine ning asjaajamine on alevivalitsuse ülesanne.

 
 

Volikogu tööplaanid

 

2016. a esimene poolaasta

 

 

Toimetaja: ANU SILLANDI