« Tagasi

Põhja-Pärnumaa valla sümboolikakonkurss

Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi volikogude poolt moodustatud sümboolikakomisjon kuulutab välja avaliku konkursi Põhja-Pärnumaa valla vapi ja lipu kavandite leidmiseks.

Sümboolikakonkurss toimub eesti keeles. Konkursil osaleja võib esitada konkursile kuni kolm konkursitööd. Vapi ja lipu kavandid peavad vastama sümboolikakomisjoni poolt kinnitatud konkursi tingimustele ja korrale (avaldatud Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi veebilehtedel) ning Riigikantselei poolt koostatud heraldikanõuetele. Konkursi auhinnafond on 4000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme enim punkte saanud kavandi vahel.

Vapi ja lipu kavandid esitatakse komisjonile koos heraldilise kirjelduse ja selgitusega kavandil kujutatud sümboolika tähenduse kohta.

Sümboolikakonkursi läbiviimise kord ja tingimused on kättesaadavad Vändra valla veebilehelt: http://www.vandravald.ee/pohja-parnumaa-valla-sumboolika

Kavandid esitatada aadressile Vändra Vallavalitsus Allikõnnu küla Vändra vald 87604 Pärnumaa või e-posti aadressile vald@vandravald.ee hiljemalt 1. septembriks 2017.a.  kell 15.00