« Tagasi

Vändra Alevivalitsus võtab tööle lastekaitsenõuniku!

Vändra Alevivalitsus võtab tööle lastekaitsenõuniku

 

Ametiülesanded:

Lastekaitsenõuniku põhiülesandeks on tagada laste hoolekande korraldamine Vändra alevis.

Nõuded kandidaadile:

1. Vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele (ATS § 14).

2. Kõrgharidus sotsiaaltöö alal.

3. Varasem sotsiaaltööalane töökogemus.

4. B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

5. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele väljendusoskus.

6. Hea arvutikasutamise oskus ja oskus töötada andmebaasidega.

7. Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kohusetundlikkus, enesedistsipliin, pingetaluvus.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus koos omakäelise kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduse sätestatud nõuetele, elulookirjeldus või CV, lühike motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada Vändra Alevivalitsusele hiljemalt 17. oktoobril 2017 kell 12.00 kas posti teel aadressil Vändra Alevivalitsus, Pärnu-Paide mnt 2 Vändra 87701 Pärnumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: alev@vandra.ee

 

Kontaktisik: Kersti Tilk, 53404411, kersti.tilk@vandra.ee