« Tagasi

Valiti alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed!

Volikogu moodustas kuus alatist komisjoni: 7-liikmeline eelarvekomisjon ja 9-liikmelised arengu- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning keskkonnakomisjon.

Valiti volikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed:

  • eelarvekomisjoni esimeheks valiti Tarvi Tasane ja aseesimeheks Olga Kaljuste;
  • arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Tiit Soosaar ja aseesimeheks Roman Kiveste;
  • sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Riina Kukk ja aseesimeheks Jaanus Rahula;
  • haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Priit Enok ja aseesimeheks Kaido Madisson;
  • kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Tarmo Lehiste ja aseesimeheks Madis Koit;
  • keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Margo Dello ja aseesimeheks Raul Orav.

Lähtudes haldusreformi seaduse §-st 19 otsustati maksta ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu esimeestele hüvitist järgmiselt:

  • Halinga Vallavolikogu esimees Tarvi Tasane - 10880,40 eurot;
  • Tootsi Vallavolikogu esimees Jüri Mets – 3123,18 eurot;
  • Vändra Alevivolikogu esimees Priit Enok – 3060 eurot;
  • Vändra Vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste - 3072 eurot.

Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimist jätkatakse järgmisel volikogu istungil.