« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib vallavaraspetsialisti!

Tööandja andmed

.......

Kontaktisik Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed

Vallavaraspetsialist

Töötasu

Kokkuleppel

Tööle asumise aeg

Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht

Põhja -Pärnumaa vald

Tööülesannete kirjeldus:

Vallavara spetsialisti ametikoha eesmärk on aidata kaasa Põhja-Pärnumaa valla arengule ja toimimisele spetsialiseerudes vallavara sihipärase ja efektiivse kasutamise korraldamisele ja koordineerimisele. Vallavara spetsialisti ametikoha põhiliseks tööülesandeks on:

Keskenduda vallavara valitsemisele, kasutamisele ja käsutamisele s.h planeerida hoonete

renoveerimist ja ökonoomse ekspluatatsiooni süsteemi loomist vastavalt valla võimalustele ja vallavolikogu otsustele ning osaleda projektimeeskonna töös. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine. Majandusosakonna juhataja asendamine viimase äraolekul.

Pakume:

•          mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

•          erialast täiendkoolitust;

•          puhkust 35 kalendripäeva

Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

•          eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

M u u d  n õ u d e d

kõrgharidus, soovitavalt insener-tehniline, ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;

varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses s.h projektimeeskonnas;

teadmised ja varasem kogemus riigihangete läbiviimisel;

valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega, pingetaluvus;

hea arvuti kasutamise oskus;

autojuhi lubade olemasolu;

isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 03. jaanuariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee  „Vallavaraspetsialisti konkurss". Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.