« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib planeerimise- ja arenguspetsialisti!

Tööandja andmed

Kontaktisik Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed

Planeerimise-ja arenguspetsialist

Töötasu

Kokkuleppel

Tööle asumise aeg

Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht

Põhja -Pärnumaa vald

Tööülesannete kirjeldus:

Planeerimise- ja arenguspetsialisti ametikoha eesmärk ja põhiliseks tööülesandeks on valla arengudokumentide koostamine ja nende täitmise jälgimine, projektide kirjutamine fondidele, MTÜde (sh külade) nõustamine projektide koostamisel. Erinevate planeeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamisel osalemine. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Pakume:

•          mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

•          erialast täiendkoolitust;

•          puhkust 35 kalendripäeva

Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

·         eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

·         inglise (vähemalt tase B1)

M u u d  n õ u d e d

•          kõrgharidus, soovitavalt arhitektuur või maastikuarhitektuur ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;

•          varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris, s.h projektide koostamise kogemus

•          valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

•          väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohustetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;

•          väga hea arvuti kasutamise oskus;

•          autojuhi lubade olemasolu;

•          isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 03. jaanuariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee „ Planeerimise- ja arenguspetsialist konkurss". Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.