« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib teedespetsialisti!

Tööandja andmed

 

Kontaktisik Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed

Teedespetsialist

Töötasu

Kokkuleppel

Tööle asumise aeg

Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht

Põhja -Pärnumaa vald

 

Tööülesannete kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla teehoiutööde korraldamine, teedemajanduse valdkonna tegevuse koordineerimine ning juhtimine. Ametikoha põhilisteks tööülesanneteks on :

teede olukorra andmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine,valla teede võrgu planeerimisel osalemine,  teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamisel osalemine ja täitmise jälgimine, teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine.

Kohaliku transpordi korraldamine ja koostöö Pärnumaa Ühistranspordikeskusega. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

 

Pakume:

•          mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

•          erialast täiendkoolitust;

•          puhkust 35 kalendripäeva

Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

·         eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

·         inglise (tase B1)

·         vene (tase B1)

M u u d  n õ u d e d

•          kõrgharidus, soovitavalt insener-tehniline, ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;

•          varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;

•          kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide tundmine;

•          väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohustetunne, korrektsus asjaajamises, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega, pingetaluvus;

•          väga hea arvuti kasutamise oskus;

•          autojuhi lubade olemasolu;

•          isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 03. jaanuariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee „ Teedespetsialist".Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.