« Tagasi

Järgmine volikogu istung toimub 29. novembril

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu erakorraline istung toimub  29. novembril 2017 kell 16.00 Vändra Alevivalitsuse volikogu istungite saalis aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev.

Päevakorra kava:

1. Vallavanema töötasu määramine (seletuskiri)

Ettekandja: Ülle Vapper volikogu esimees

2. Vallavanema valimine (seletuskiri)

Ettekandja: Ülle Vapper, volikogu esimees

3. Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (seletuskiri)

Ettekandja: vallavanem

4. Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (seletuskiri)

Alternatiiveelnõu.

Ettekandja: Ülle Vapper, volikogu esimees

Ettekandja: Jaanus Rahula, volikogu liige

5. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (seletuskiri)

Ettekandja: Ülle Vapper, volikogu esimees

6. Revisjonikomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete valimine (seletuskiri)

Ettekandja: Ülle Vapper, volikogu esimees

7. Vallavanematele ja alevivanemale hüvitise maksmine

Ettekandja: Priit Enok, volikogu aseesimees

8. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine (seletuskiri)

Ettekandja: Ülla Vapper, volikogu esimees

9. Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus (I lugemine) (seletuskiri)

Ettekandja Vändra vallasekretär Ahti Randmere

 

 

Ülle Vapper

volikogu esimees