11.12.15


Kui olete leidnud sobiva ettevõtlusvormi, valinud ärinime ning tegevusala, saate alustada ettevõtte registreerimist. Selleks on kaks võimalust: elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis või notari kaudu. Äriregistri pidaja kannab teie ettevõtte äriregistrisse.

 

Elektrooniline registreerimine

Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistri ettevõtjaportaali sisenemiseks ja registreerimise läbiviimiseks vajate ID-kaarti või mobiil-ID`d ning digitaalallkirjastamise tarkvara. 
 
Äriühingu saate registreerida elektrooniliselt ettevõtjaportaalis vaid siis, kui kõik asutamisega seotud isikud (juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jt) saavad esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid digitaalallkirjastada.
 
Ettevõtjaportaalis on võimalik registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut, mittetulundusühingut ning alustada ettevõtlust FIE-na. Tulundusühistut ning aktsiaseltsi elektrooniliselt asutada ei ole võimalik.
 
Osaühingu elektroonilisel registreerimisel tuleb sisestada asutajate ning loodava ühingu andmed, ärinimi, kujundada tüüppõhikiri, tasuda riigilõiv ja soovi korral teha osakapitali sissemakse. Ettevõtjaportaal võimaldab osaühingu asutamist ka ilma kohese osakapitali sissemakseta.
 
 

Ettevõtte registreerimine notari abil 

 
Kindlasti tuleb teil asutada ettevõte notari abil, kui:
  • äriühingu põhikapitali sissemakse pole rahaline, vaid rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus (näiteks seadmed, tarkvara vms)
  • äriühingu asutajad ei saa asutamisdokumente digiallkirjastada.
 
Esmalt tasuge põhikapitali sissemakse ning riigilõiv. Seejärel tuleb teil notari abiga koostada ja äriregistrile esitada järgnevad dokumendid:
  • asutamisleping
  • põhikiri
  • avaldus
  • sidevahendite andmed
  • panga tõend põhikapitali sissemakse kohta
  • tõend riigilõivu tasumise kohta.
 
Notar valmistab teile ette vajalikud dokumendid ning notaribüroodes on olemas ka kõik äriühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Ettevõtte asutamine notari kaudu võtab aega üldjuhul 2-3 päeva.
 
 

 
 

 

 

Toimetaja: ANU SILLANDI