Hanked

17.03.17

 

Riigihangete seaduses sätestatud lihthanke eeldatava maksumuse piirmäära jäävate või seda ületavate hangete puhul avaldatakse hanketeatised, aruanded (avaldatakse peale lepingu sõlmimist) ja aruande lisad (avaldatakse peale lepingu lõppemist) riigihangete registris.

Muul juhul toimub hanketeate korraldamine hankekorra kohaselt. 

Vändra Alevivalitsuse Riigihangete Registris avaldatud hanked leiate registris, sisestades otsingulahtrisse hankija väljale asutuse nimetuse - Vändra Alevivalitsus (ülejäänud väljad jätta tühjaks). Otsingut saate täpsustada teiste väljade täitmisega.

 


 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI