10.12.15

 

Vändra Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

 
 
 
Monika Jõemaa – vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Külli Lumi – õppenõukogu esindaja, põhikool
Anne Vaher – õppenõukogu esindaja, gümnaasium
Jaanus Rahula – vanemate esindaja
Helke Sumre – vanemate esindaja
Ülle Sarapik – vanemate esindaja
Gajane Raabel – vanemate esindaja
Nils Sempelson – vanemate esindaja
Rauno Feldmann – õpilaste esindaja
Jaana Novikov- alevivalitsuse esindaja
 
 
 
Toimetaja: ANU SILLANDI