8.01.16

 

M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli hoolekogu koosseis

 
Reelika Arumäe - lastevanemate esindaja
Margit Kadak - lastevanemate esindaja
Ain Pertel – lastevanemate esindaja
Rasmus Rahuoja – õpilaste esindaja
Merle Maanus - koolitöötajate esindaja
Maris Voksep - koolitöötajate esindaja
Kertu Sumre - vilistlaste esindaja
Toomas Sonts – Vändra Alevivalitsuse esindaja
Kalev Mitt – Vändra Vallavalitsuse esindaja
 
 
 
Toimetaja: ANU SILLANDI