Kampaania "Mul on kõik OK!" eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vaimsest tervisest

Kampaania "Mul on kõik OK!" eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vaimsest tervisest läbi veebikeskkondade www.peaasi.ee   ja www.enesetunne.ee ning julgustada noori oma...

Sotsiaalkindlustusamet kutsub tööraamatuid alles hoidma ja esitama

Sotsiaalkindlustusamet kutsub inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse. Loe lähemalt Postimehest.

Väärkoheldud lapsed saavad laiapõhjalisemat abi

Jaanuaris avati Eestis pilootprojektina lastemaja, mis pakub seksuaalse väärkohtlemise kahtluse või kinnitusega lastele mitmekülgset abi. Kohapeal panustavad lapse heaolusse lastekaitsetöötaja,...

2017. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

2017. aasta toimuvad mitmed muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas. Loe lähemalt sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Töövõimereform jõustub täies mahus

1. jaanuarist 2017 jõustub  töövõimereform täies mahus: töötukassa hakkab hindama kõigi püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet ning maksma osalise või puuduva töövõime korral...

E-kiirabi ühendab kiirabiteenuse ühtseks tervikuks

E-kiirabi terviklahenduse on praeguseks kasutusele võtnud kümme kiirabiasutust 11st ning 2017. aastaks loodetakse info liigutamine kiirabiteenuse osutamisel viia digitaalseks kõikides...

Riik panustab esmatasandi tervishoidu ja tööjõu oskuste parandamisse

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarve s investeeringuid töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse, tugevdab esmatasandi tervishoidu ning HIV ja narkomaania ennetustegevusi. Tervisekahjustusega...

Riik investeerib 2017. aastal laste ja perede heaolu tõstmisse

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarves investeeringuid laste ja perede heaolu tõstmisse toetades lasterikaste ja ühe vanemaga perede toimetulekut, luues paremad lapsehoiuteenuste võimalused...

Ohutusraamat lapsevanematele

Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel on valminud ohutuse alane raamat 1. klassi minevate laste vanematele. Ohutusraamatu näol on tegemist eelkõige lapsevanemat toetava materjaliga...

1.juulist 2016 algab töövõimereform

29.juulil 2016 saadab Sotsiaalkindlustusamet teele teavituskirjad töövõimetuspensionäridele ning puudega inimestele, kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub 2017 aastal. ...

Töövõimetuspensioni asemel tuleb töövõimetoetus

Töövõimereform asendab pensioni töövõimetoetusega, mille suurus ei ole enam seotud inimese senise sissetuleku ega tööstaažiga. Loe lähemalt siit.

Tšernobõli AEJ avarii 30.aastapäeva tegevused Pärnumaal

Laupäev, 23.aprill kell 16.00 Pärnu Ukrainlaste Seltsi kontsert Nooruse majas, Roheline 1, Pärnu Teisipäev, 26.aprill kell 16.00 Pärnu muuseumis Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede...

Kredex alustab uut lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx alustab 18. aprillil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Kui eelmistel aastatel said toetust nelja ja enama lapsega pered, siis tänavu on tingimusi...

Patsiendiportaalis saab tutvuda enda raviarvetega

Aprilli algusest on kõigil patsientidel võimalik patsiendiportaalis www.digilugu.ee vaadata endaga seotud raviarveid. Täpsemalt saab lugeda siit.

Tasuta kasutatud riiete ja jalanõude jagamine

TASUTA KASUTATUD RIIDED JA JALANÕUD VANA TN 24 7.APRILL KELL 13.00-16.00 21.APRILL KELL 13.00-16.00    

Pensionitõus aprillis

Valitsus kinnitas 10.03.2016 riikliku pensioni 2016. aasta indeksi väärtuseks 1,057. Indekseerimise tulemusena suurenevad pensionid 1. aprillist 2016 keskmiselt 5,7 protsenti, pensioni täpne kasv...

Peagi on võimalus jälgida enda tervishoiukulude suurust

Peagi on võimalus jälgida enda tervishoiukulude suurust 3.märtsil 2016 kinnitati valitsuses eelnõu, mis loob patsiendile võimaluse vaadata temaga...

Kas lapsi võib üksi koju jätta? Õiguskantsleri selgitus

Õiguskantsleri nõunikud andsid vastuse lapsevanema selgitustaotlusele, milles küsiti, kas laps võib ajutiselt üksi koju jääda.

Töövõimereform

Töövõimereformist Töötukassa kodulehel Töövõimereformist Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Tasuta kasutatud riiete ja jalanõude jagamine

12.VEEBRUAR KELL 13.00-15.00 JA 26.VEEBRUAR KELL 14.00-16.00 VANA TN 24 TASUTA KASUTATUD RIIDED JA JALANÕUD NB! ÄRA PALUN JÄTA RIIDEKOTTE UKSE TAHA!
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2