6.09.16

Lastekaitse eesmärk on tagada laste turvatunne ja heaolu. Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset ja osutab abi oma territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse.

Kui märkate last, kes vajab abi:

Vändra Alevivalitsuse lastekaitsenõunik:

Reilika Kivisild
Telefonid: 443 0331; 5887 6242

E-post: reilika.kivisild@vandra.ee

Lastekaitsenõunik võtab vastu tööpäeval 8.00 - 13.00.