1.11.17

Lastekaitse eesmärk on tagada laste turvatunne ja heaolu. Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset ja osutab abi oma territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse.

Kui märkate last, kes vajab abi, siis andke sellest kindlasti teada:
Vändra Alevivalitsuse sotsiaalnõunik Kersti Tilk
tel 4430, 342, 53404411, kersti.tilk@vandra.ee

Sotsiaalnõunik võtab vastu tööpäeval 8.00 - 13.00, muul ajal kokkuleppel