Lihthanked 2017

2.10.17

Vedelkütuse ostmine (avaldatud 02.10.2017)

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

 

Tükkturba ostmine (avaldatud 06.07.2017) (LÕPETATUD)

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

Ostu-müügileping

 

Muusikakooli hoone rekonstrueerimisprojekti tellimine (avaldatud 1.09.2017)

Lihthanke teatis

Vorm 1 

Vorm 2

Lähteülesanne

Muusikakooli läbilõige

Muusikakooli fassaad esikülg

Muusikakooli fassaad tagakülg

Muusikakooli I korrus inventariseerimine

Muusikakooli II korrus inventariseerimine

Töövõtuleping

 

Tänavate talihooldusteenuse tellimine (Avaldatud 30.08.2017) (LÕPETATUD)

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Talihoolduse leping

Talihoolduse asendiplaan

 

Pelletikütuse ostmine (Avaldatud 25.08.2017) (LÕPETATUD)

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

Pellektikütuse raamleping

 

 

Katlaoperaatori teenuse hankimine (Avaldatud 21.08.2017) (LÕPETATUD)

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

Hooldusleping

 

Muusikakooli hoone katuse remont ja soojustamine (Avaldatud 08.08.2017) (LÕPETATUD) 

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

Leping Muusikakooli hoone katuse remont ja soojustamine

 

Heakorrateenuse osutamine Vändra alevi haldusterritooriumil (Avaldatud 02.05.2017) (LÕPETATUD)

Lihthanke teatis

Vorm 1

Vorm 2

Leping Heakorrarteenuse osutamiseks Vändra Alevi territooriumil

Lisa 1 Hooldusalad

Lisa 2 asendiplaan 1

Lisa 2 asendiplaan 2 

Lisa 2 asendiplaan 3

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI