4.01.16

 

Talihooldustööd

 

Alevi teed

Alevi teedel ja tänavatel teeb talihooldust OÜ Vändra MP

Kontaktid:
telefon 446 7053, 
juhataja Tiit Kangert 505
1271,
juhatuse liige Avo Vilms 505 2534
E-post: info@vandramp.ee
 
 
 
Riigi maanteed
 
Alevisiseseid riigi maanteid hooldab AS Eesti Teed Viru-Pärnu piirkond
 
Kontaktid:
meister Jüri Jürvetson 506 5460 
teemeister Mait Savi 4464254
E-post: info@eestiteed.eu,
jyri.jyrvetson@eestiteed.eu
 
 

Kinnistusisesed teed

Kinnistusiseseid teid hoiavad korras kinnistu omanikud

 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral.

 

 

 

 

 

Foto: Monika Pertel

 
Toimetaja: ANU SILLANDI