10.12.15
 
Vändra Raamatukogu nõukogu on moodustatud raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.
 
Vändra Raamatukogu nõukogu on neljaliikmeline:
 
Silvi Aas - lugeja esindaja
Eelika Rand - lugeja esindaja
Marika Ruberg - raamatukogu esindaja
Kersti Tilk - alevivalitsuse esindaja
 
 
Toimetaja: ANU SILLANDI