Palgaandmed ja palgajuhendid

4.05.16

 

Vändra Alevivalitsuse palgajuhend

Hüvituse ja tasu maksmine volikogu ja valitsuse liikmetele

 
Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.
 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2011

 
 

2010 

 

2009

 

2008

 

2007

 

 

Toimetaja: ANU SILLANDI