Palgaandmed ja palgajuhendid

31.07.17

 

Vändra Alevivalitsuse palgajuhend

Hüvituse ja tasu maksmine volikogu ja valitsuse liikmetele

 
Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.
 

2017

Ametnike põhipalk 01.04.2017 seisuga
A
metnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 01.01-31.12.2016

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2011

 
 

2010 

 

2009

 

2008

 

2007

 

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI