« Tagasi

Jane Mets on Põhja-Pärnumaa vallavanem

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu  valis 29. novembri 2017 istungil vallavanemaks Jane Metsa. Vallavanema töötasuks määrati 2820 eurot kuus. Vallavanemal on valituks osutumise päevast volitus moodustada valitsus. Volikogu kinnitas oma istungil ka tulevase valitsuse struktuuri, kuhu lisaks vallavanemale saavad kuuluma kaks abivallavanemat ja kolm valitsuse liiget. Vallavanem ja uus vallavalitsus saab oma seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevad muud volitused ja seniste ühinenud vallavalitsuste ja alevivalitsuse ning vallavanemate ja alevivanema volitused lõpevad volikogu poolt uue valitsuse ametisse kinnitamise päevast, mis eeldatavasti toimub volikogu järgmisel istungil.