« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat!

Tööandja andmed

 

Kontaktisik Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Töötasu

Kokkuleppel

Tööle asumise aeg

Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht

Põhja -Pärnumaa vald

Tööülesannete kirjeldus:

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ülesandeks on haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordialase tegevuse korraldamine Põhja-Pärnumaa vallas ning koostöö koordineerimine sõprusvaldadega.

Pakume:

•          mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

•          erialast täiendkoolitust;

•          puhkust 35 kalendripäeva

Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

·         eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

·         inglise ( vähemalt tase B1)

·         kasuks tuleb Vene, Rootsi või Soome keele oskus vähemalt (vähemalt tase B1)

M u u d  n õ u d e d

•          pedagoogiline kõrgharidus, kultuuritöö spetsiifika tundmine ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;

•          vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat;

•          kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide tundmine;

•          väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohustetunne, korrektsus asjaajamises, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega, pingetaluvus;

•          väga hea arvuti kasutamise oskus;

•          autojuhi lubade olemasolu;

•          isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 03. jaanuariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee „ Teedespetsialist".Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.