Teadmiseks jäätmeveost vabastatutele

Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule...

Vändra raamatukogus avatud 3.-30. detsembrini näitus "Münte ja pangatähti Ülo Kohvi kogust"

Vändra raamatukogus avatud 3.-30. detsembrini näitus "Münte ja pangatähti Ülo Kohvi kogust"

Alevivolikogu ootab ettepanekuid koos esildisega Vändra Tungla kandidaatide kohta

Vändra alevi kõrgeim autasu on Vändra Tungal, mis antakse välja erilise austusavaldusena isikule elutöö eest või organisatsioonile, kelle töö ja tegevus on mõjutanud kõige enam Vändra alevi...

Haldusreform viiakse lõpule 2017. aasta sügiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade 25.11.2015 Riigihalduse minister Arto Aas tutvustas valitsuse liikmetele haldusreformi kriteeriume, erandeid ja ajakava. Kui varem kaaluti võimalust...

Jõuluaeg EELK Vändra Martini kirikus

Swedbanki pangabussi hakkab Vändras asendama nõustaja teenus ning sularaha saab jätkuvalt automaadist

Alates 01. jaanuarist 2016 asendab Swedbank Vändras pangabussi teenuse nõustaja teenusega, mida pank hakkab pakkuma Vändra Raamatukogus (Pilve 2 Vändra). Kliendinõustaja juures on võimalik...

Detailplaneeringu algatamine (Vana tn 53)

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 otsusega algatati TPA Invest taotluse alusel Vändra alevis Vana tn 53 kinnistu (katastritunnus 93101:003:0024) detailplaneering ja kinnitati selle...

Tööinspektsioon kutsub 24. novembril toimuvale infohommikule Vändras

Tööinspektsioon kutsub 24. novembril kella 9.45-12.00  Vändra Raamatukogus toimuvale tööohutusalastele infohommikutele „Miks juhtuvad tööõnnetused".   Infohommikul...

ID-kaardi taotlust saab esitada 12. novembril 2015. a kell 10.00-12.00

ID-kaardi taotlust saab esitada 12. novembril 2015 . a kell  10.00-12.00 Vändra Raamatukogus (Pilve tn 2). Kaasa löövad ka päästjad, kohapeal on võimalus küsida päästealast nõu ning...

1. novembrist langes Vändra piirkonnas soojuse hind

Pressiteade Adven Eesti AS 1.11 2015      Tänasest langeb Vändra piirkonnas soojuse hind    Maagaasi sisseostuhinna odavnemise tõttu...

Puude lehti saab viia Vändra alevi reoveepuhasti komposteerimisväljakule

Puude lehti saab viia Vändra alevi reoveepuhasti komposteerimisväljakule tööpäevadel kell 9.00 - 13.00. Laupäeviti (31.10, 07.11 ja 14.11.2015) võetakse lehti vastu kell 10.00 - 14.00. Lehed...

Luba endaga arvestada - registreeri oma elukoha aadress rahvastikuregistris!

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Õiged elukohaandmed registris on vajalikud selleks, et oleks võimalik tõhusamalt korraldada...

Pärnu Maavalitsus teatab Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering võeti vastu Pärnu maavanema 14.09.2015 korraldusega nr 1-1/15/409 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise...

Vändra kultuuri- ja spordikomisjon ootab esildisi kultuuri- ja spordiinimeste ning kollektiivide tunnustamiseks

Vändra  kultuuri- ja spordikomisjon ootab ettepanekuid koos esildisega Vändra piirkonna kultuuri- ja spordiinimeste ning kollektiivide tunnustamiseks hiljemalt   8....
Näitan: 321-334
Elemente lehe kohta 20
of 17