5.04.17

 

 

 

 

 

 

Otsus

Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühinemisleping

Lisa 1 Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühemislepingu seletuskiri

Lisa 2 Investeeringud

Lisa 3 Ühinemiskaart

Lisa 4 Vändra valla auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 5 Vändra alevi auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 6 Tootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 7 Halinga valla auditeeritud majandusaasta aruanne 

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI