Ehitamisega seotud õigsuaktid

29.03.17
 

Ehitusseadustik

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Vändra alevis

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord  
 

Riigi kehtestatud taotluste ja teatiste vormid:
 

Kaevetööd


Vändra alevi kaevetööde eeskiri

 

Majade värvimine ja korrastamine
 

Kui soovite hoone välisilmet muuta, on Teil võimalus osaleda konkursil Värvid Vändrasse
 

Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord

Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks .pdf
Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks .rtf
Osavõtjakaart

 
Toimetaja: MARITTA SILLANDI