Vändra Alevivalitsuse liikmed

17.03.17

Vändra Alevivalitsus

Aadress:
Pärnu-Paide mnt 2
Vändra alev
87701 Pärnumaa

Telefon: 443 0330
E-post: alev@vandra.ee

 

Alevivalitsuse tööd juhib alevivanem Toomas Sonts.

Vändra Alevivalitsus on täitevorgan. Valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitab volikogu alevivanema ettepanekul. Valitsuse liige ei pea olema alevivalitsuse ametnik. Vändra Alevivalitsuse koosseisus on üks ettevõtja.

Alevivalitsuse töövorm on istung. Valitsus peab oma istungit üldjuhul kaks korda kuus alevivanema määratud ajal ja kohas. Valitsuse istungi kutsub kokku alevivanem, teatades istungi toimumisest ette vähemalt üks päev.

Alevivanema otsusel võib kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks korraldada valitsuse istungeid tema määratud ajal, teatades sellest valitsuse liikmetele mitte vähem kui kolm tundi enne istungi toimumist. Valitsuse istung on kinnine, kui valitsus ei otsusta teisiti.
 

Vändra Alevivalitsus on 7-liikmeline, koosseisu kuuluvad alevivanem ja kuus valitsuse liiget.

Nimi Telefon E-post
Toomas Sonts 443 0335, 505 6343 toomas.sonts@vandra.ee
Piret Müür 443 0345 piret.myyr@vandra.ee
Kersti Tilk 443 0342, 5340 4411  kersti.tilk@vandra.ee
Reilika Kivisild 443 0331, 5887 6242  reilika.kivisild@vandra.ee
Raagna Urbalu 443 0338 raagna.urbalu@vandra.ee
Andres Sõnajalg 443 0341, 518 7340 andres.sonajalg@vandra.ee
Aadu Juhkentaal 505 5195 aadu@valley.ee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimetaja: MARITTA SILLANDI