7.08.17

 

Alevi kõrgeimateks autasudeks on Vändra Tungal ja vapimärk "Alev tänab". Vändra Tungla ja vapimärgi statuudid kinnitab volikogu.
 

Vändra Tungal
 

Vändra alevi kõrgeim autasu on Vändra Tungal, mis antakse välja erilise austusavaldusena isikule elutöö eest või organisatsioonile, kelle töö ja tegevus on mõjutanud kõige enam Vändra alevi arengut majanduse, hariduse, kultuuri, sotsiaal- ja tervishoiu või mõnes muus valdkonnas.

Vändra Tungla väljaandmise kord
 

KÄSIKIVI - elu liikumine, elu igavene ring, tehtud graniidist, mis sümboliseerib tugevust
TAMMEPUU- näitab tugevust, iidsust, tarkust
SEPIS (RAUD)- oli on ja jääb
 
Taiese autor on Vändra harrastuskunstnik Ain Silbaum, töö teostanud Johannes Toomsalu.      
           

Vapimärk "Alev tänab"

 

Tunnustusega "Alev tänab" väärtustab Vändra alev eelkõige Vändra alevi kodanikke, juriidilisi isikuid või sündmuse korraldajaid, kes või mis on alevi arengule ja heaolule aktiivselt kaasa aidanud ning oluliselt rikastanud Vändra elu ja keda ei ole tunnustatud Vändra Tunglaga.

Tunnustuse "Alev tänab" autasud on Vändra alevi vapisümboolikaga aumärk ja tänukiri.

Tunnustatavad tähtpäevad või teened

 
  • Kodaniku sünnijuubelil alates 50. eluaastast tunnustatakse Vändra alevi kodanikku, kes on Vändra aleviga seotud, ühiskondliku elu aktiivne mõjutaja, tegus äri, kultuuri, spordi, hariduse, meditsiini või mistahes muul elualal ning kelle tegevus ja töö tulemused on olnud eriliselt silmapaistvad ja samas ka Vändra alevi jaoks olulised.
  • Kodanikku tunnustatakse tööjuubelil, kes on vähemalt 25 aastat olnud tegus äri, kultuuri, spordi, hariduse, meditsiini või mistahes muul elualal ning kelle tegevus ja töö tulemused on olnud eriliselt silmapaistvad ja samas ka Vändra alevi jaoks olulised.
  • Asutuste tähtpäeval (asutamisjuubel) tunnustatakse neid asutusi, mille panus Vändra alevi arengusse tervikuna on märkimisväärne ja tema tegevus on kestnud vähemalt 10 aastat (registrikaardil märgitud asutamise kuupäevast).
  • Tunnustus teenete eest omistatakse neile füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes või mis on osutanud alevile olulise teene.

    Vapimärgi "Alev tänab" väljaandmise kord 
     

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI