« Tagasi

Järgmine volikogu istung toimub 14. detsembril

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu erakorraline istung toimub  14. detsembril 2017 kell 14.00 Halinga Vallavalitsuse volikogu istungite saalis aadressil Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev.

Päevakorra kava:

1. Halinga valla 2017. aasta II lisaeelarve (Lisa 1Lisa 2)

Ettekandja Halinga valla pearaamatupidaja Eve Lempu

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tarvi Tasane

2. Vändra alevi 2017. aasta IV lisaeelarve (Lisa 1Lisa 2)

Ettekandja Vändra alevi pearaamatupidaja Raagna Urbalu

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tarvi Tasane

3. Vändra valla 2017. aasta 2.  lisaeelarve (Lisa 1, Lisa 2)

Ettekandja Vändra valla finantsjuht Kaie Rätsepp

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tarvi Tasane

4. Audiitori määramine 2017. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks (seletuskiri)

Ettekandja Vändra alevi pearaamatupidaja Raagna Urbalu

5. Projekti nr 13772 „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" elluviimise kinnitamine  (seletuskiri)

Ettekandja OÜ Tootsi Kommunaal juhatuse liige Kalle Lehtemaa

6. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (seletuskiri)

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

7. Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (seletuskiri)

Ettekandja: Ülle Vapper, volikogu esimees

Ettekandja: Jaanus Rahula, volikogu liige

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tarvi Tasane

8. Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord  (seletuskiri)

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

9 Vallavanemale hüvitiste määramine ja soodustuste rakendamine (seletuskiri)

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

10. Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus (II lugemine) (seletuskiri)

Ettekandja Vändra vallasekretär Ahti Randmere

11. Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (seletuskiri)

Ettekandja vallavanem Jane Mets

12. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse palgajuhend (seletuskiri)

Ettekandja  vallavanem Jane Mets

13. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse  struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine  (Lisaseletuskiri)

Ettekandja vallavanem Jane Mets

14. Vallavalitsuse kinnitamine (seletuskiri)

Ettekandja vallavanem Jane Mets

 

Ülle Vapper

volikogu esimees