« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib majandusosakonna juhatajat!

Tööandja andmed

Kontaktisik Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed

Majandusosakonna juhataja

Töötasu

Kokkuleppel

Tööle asumise aeg

Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht

Põhja -Pärnumaa vald

Tööülesannete kirjeldus:

Majandusosakonna juhataja ametikoha eesmärk on aidata kaasa Põhja-Pärnumaa valla arengule ja toimimisele spetsialiseerudes majandusala koordineerimisele ja juhtimisele.

Majandusosakonna juhataja põhilisteks tööülesanneteks on: tuginedes kehtivale seadusandlusele, valla põhimäärusele ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidele valla majandusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja planeerimine tulenevalt majandusliku otstarbekuse kaalutlustest, majandusvaldkonna tõrgeteta toimimise tagamine, otsustusprotsesside ettevalmistamine ja nendes osalemine.

Pakume:

·         mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

·         erialast täiendkoolitust;

·         puhkust 35 kalendripäeva

Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

·         eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

·         inglise (tase B1)

·         vene (tase B1)

M u u d  n õ u d e d

·         kõrgharidus, soovitavalt insener-tehniline ning ametialaselt vajalikud teadmised;

·         vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus;

·          valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

·         väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega, pingetaluvus;

·         väga hea arvuti kasutamise oskus;

·         autojuhi lubade olemasolu;

 

Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 03. jaanuariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee „Majandusosakonna juhataja konkurss". Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.