« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib halduskeskuse juhti!

Tööandja andmed

Kontaktisik Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed

Halduskeskuse juht

Töötasu

Kokkuleppel

Tööle asumise aeg

Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht

Põhja -Pärnumaa vald

Tööülesannete kirjeldus:

Ametikoha eesmärk on juhtida ja koordineerida Põhja-Pärnumaa valla Tootsi piirkonna igapäevast elutegevust kõigis kohaliku omavalitsuse ülesandeks olevates eluvaldkondades  ja korraldada piirkonna ajasaajamine valla teiste halduskeskuste toel selliselt, et elanikele oleks teenuste kättesaadavus kohapeal.

Pakume:

·         mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

·         erialast täiendkoolitust;

·         puhkust 35 kalendripäeva

Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

·         eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

M u u d  n õ u d e d

·         kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;

·         varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses;

·         kasuks tuleb kohalike olude tundmine;

·         kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide tundmine;

·         väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohustetunne, korrektsus asjaajamises, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega, pingetaluvus;

·         väga hea arvuti kasutamise oskus;

·         autojuhi lubade olemasolu;

·         isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 03. jaanuariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee „ Halduskeskuse juht". Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.