23.08.16

 

KIIRABI, PÄÄSTE JA POLITSEI    112

 

Eestis on üks hädaabinumber kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas, helistage hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse

VÄNDRA POLITSEIAMETNIKUD
 

Politsei- ja Piirivalveamet
Lääne Prefektuur 
Pärnu politseijaoskond 
Ennetus- ja menetlustalitus
Pärnumaa konstaablijaoskond
Pärnu-Paide mnt 2
Vändra alev
87701 Pärnumaa
 

Piirkonnapolitseinik Janek Saharenko 6123530; 5297002

Noorsoopolitseinik Alar Abel 6123529; 5295786

Uurija Marten Kostabi 4446648; 58871094 Pikk tn 18, Pärnu

Tööaeg E - R 8.00 – 16.30

Väljaspool tööaega ja jaoskonna kinnioleku korral palume helistada hädaabinumbril 112.

Kindlasti teavita politseid igast korrarikkumisest. Seda saad teha helistades numbrile 112 või esitades kirjaliku avalduse lähimas politseiasutuses, samuti võid saata avalduse korrarikkumise kohta  e-postiga laane@politsei.ee.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Õie Kuusk (Politsei demonstratsioonesinemine augustis 2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Andrus Kalkun
 
 
 

KÄITUMINE HÄDAOLUKORRAS

 

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus.
 
Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis hõlmab hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist, hädaolukorra lahendamist ning hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamist.
 

Vändra alevi kriisikomisjon
 

Vändra alevi kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon, mis on moodustatud kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks Vändra alevi haldusterritooriumil.

Kriisikomisjoni põhimäärus

Vändra alevi kriiskomisjoni kuuluvad:

Nimi Amet Telefon E-post
Toomas Sonts alevivanem 443 0335; 505 6343 toomas.sonts@vandra.ee
Andres Sõnajalg majandusnõunik 443 0341; 518 7340 andres.sonajalg@vandra.ee
Kersti Tilk sotsiaalnõunik 443 0342; 5340 4411 kersti.tilk@vandra.ee
Tiit Kangert Vändra MP OÜ juhataja 505 1271 info@vandramp.ee
Niida-Anita Morgen perearst 530 0214 perearst.morgen@gmail.com
Ain Tammepõld Vändra Gümnaasiumi majandusjuhataja 444 7734; 527 9834 ain.tammepold@vandra.ee

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI